Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Hores treballades / Tipus de contracte
Catalunya. 2004
 Indefinit  Temporal     Total
Menys de 35 hores setmanals 565,5 243,1 808,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.296,7 362,0 1.658,7
45 hores setmanals i més 123,0 40,5 163,5
Total 1.985,3 645,5 2.630,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles