Saltar al contingut principal

Codis territorials i d'entitats

Informació relacionada

La identificació territorial d'unitats de fora de Catalunya per a usos estadístics l'estableixen els organismes següents:

INE

Eurostat

UNSD

L'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO) també estableix una norma per identificar els països.

Podeu consultar la població actual de qualsevol unitat territorial de Catalunya a la cerca de població.

Informació sobre Classificacions estadístiques.