Saltar al contingut principal

La Conferència de Manila del 2010 va declarar el 25 de juny de cada any el Dia de la Gent del Mar, reconeixent plenament l'aportació única que realitza la gent del mar de tot el món al comerç marítim internacional, l'economia mundial i la societat civil en el seu conjunt.

L'any 2012 Catalunya ha importat més del doble de productes pesquers dels que ha exportat.

Estadística relacionada