Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Oferta

Producte interior brut. Oferta Catalunya. 2021 (p)
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 244.172 5,8
Valor afegit brut 224.198 5,8
Agricultura 2.180 1,5
Indústria 45.462 5,3
Ind. manufacturera 38.317 7,1
Construcció 11.359 1,6
Serveis 165.197 6,3
Comerç, transport i hostaleria 49.947 14,0
Act. immobiliàries, professionals i altres 75.484 3,0
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 39.766 3,8
Impostos nets sobre productes 19.974 5,8
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.
Producte interior brut. Oferta Espanya. 2021 (p)
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 1.206.842 5,5
Valor afegit brut 1.090.923 5,4
Agricultura 31.516 2,1
Indústria 184.817 6,6
Ind. manufacturera 139.212 8,9
Construcció 60.865 -3,0
Serveis 813.725 6,0
Comerç, transport i hostaleria 240.157 15,6
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 363.716 3,2
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 209.852 1,1
Impostos nets sobre productes 115.919 6,7
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Revisió estadística 2019.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 15 de setembre del 2022.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 4 de febrer de 2022. Sèries revisades el 15 de setembre de 2022.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. A banda d'això, les estimacions dels darrers tres anys (t–1, t–2 i t–3) tenen caràcter provisional; a més, les dels darrers dos anys (t–1 i t–2) són un avanç de resultats elaborat, bàsicament, amb informació conjuntural, mentre que les de l'any t–3 s'elaboren amb informació estructural.

L'avanç del PIB anual incorpora una primera estimació del PIB calculada a partir de l'agregació dels quatre trimestres de l'avanç del PIB trimestral. Aquesta estimació provisional s'actualitza quan es publiquen els Comptes econòmics anuals de Catalunya, on s'integra informació completa dels indicadors conjunturals utilitzats en l'estimació dels darrers dos anys.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.