Saltar al contingut principal

Producte interior brut . Revisió estadística 2019. Oferta

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 4t trimestre del 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 63.217 0,0 1,3
Valor afegit brut 57.856 -0,1 1,1
Agricultura 537 -0,6 -3,5
Indústria 11.052 -0,5 -0,4
Construcció 3.082 -0,4 -0,5
Serveis 43.184 0,0 1,7
Comerç, transport i hostaleria 14.494 -0,7 0,4
Act. immobiliàries, professionals i altres 19.374 0,3 2,3
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 9.316 0,5 2,6
Impostos nets sobre productes 5.361 1,2 3,6
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 4t trimestre del 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 315.710 0,4 1,8
Valor afegit brut (1) 286.764 0,4 1,9
Agricultura 8.491 0,1 -5,4
Indústria 44.766 -0,4 1,2
Construcció 18.641 -0,3 0,9
Serveis 214.866 0,6 2,4
Comerç, transport i hostaleria 68.135 0,5 2,3
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 95.144 0,8 2,8
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 51.587 0,4 1,7
Impostos nets sobre productes 28.946 0,5 0,9
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.
Nota: Les dades d’Espanya s’han actualitzat el 31 de març de 2020.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 27 de març de 2020. Sèries revisades el 31 de març de 2020. Propera actualització: 11 de juny de 2020 Calendari

Estadística PIBT

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Les sèries trimestrals de la Revisió estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.