Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Oferta

Producte interior brut. Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 1r trimestre del 2023
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 71.707 1,1 2,9
Valor afegit brut 66.009 0,8 3,2
Agricultura 652 7,5 -3,5
Indústria 13.234 4,9 3,6
Construcció 2.995 1,8 4,5
Serveis 49.128 -0,3 3,0
Comerç, transport i hostaleria 17.440 4,1 6,8
Act. immobiliàries, professionals i altres 21.586 -3,2 1,9
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 10.102 -1,3 -0,7
Impostos nets sobre productes 5.699 4,7 0,1
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral. Revisió estadística 2019.
Producte interior brut. Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 1r trimestre del 2023
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 351.617 (a) Dada avançada 0,5 (a) Dada avançada 3,8 (a) Dada avançada
Valor afegit brut (1) 318.234 (a) Dada avançada 0,3 (a) Dada avançada 4,0 (a) Dada avançada
Agricultura 9.050 (a) Dada avançada 4,8 (a) Dada avançada 3,7 (a) Dada avançada
Indústria 56.387 (a) Dada avançada 0,6 (a) Dada avançada 3,6 (a) Dada avançada
Construcció 17.265 (a) Dada avançada 2,5 (a) Dada avançada 5,8 (a) Dada avançada
Serveis 235.532 (a) Dada avançada -0,1 (a) Dada avançada 4,0 (a) Dada avançada
Comerç, transport i hostaleria 80.318 (a) Dada avançada 2,7 (a) Dada avançada 9,7 (a) Dada avançada
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 99.648 (a) Dada avançada -1,4 (a) Dada avançada 1,6 (a) Dada avançada
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 55.566 (a) Dada avançada -1,7 (a) Dada avançada 1,0 (a) Dada avançada
Impostos nets sobre productes 33.383 (a) Dada avançada 2,4 (a) Dada avançada 1,6 (a) Dada avançada
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Revisió estadística 2019.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(a) Dada avançada.

Darrera actualització: 5 de maig de 2023. Sèries revisades el 9 de juny de 2023. Propera actualització: 31 de juliol de 2023 Calendari

Estadística PIBT

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

L'Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya, Revisió estadística 2019.

Les sèries trimestrals de la Revisió estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.