Saltar al contingut principal

Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat

Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya Valor
Total Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis
2018 1.846.885 49.621 228.673 302.853 168.958 253.349 104.067 67.874 239.009 308.082 72.997 51.402
2017 1.792.352 47.813 227.670 299.587 167.760 248.637 96.964 65.033 221.455 295.921 68.870 52.644
2016 1.734.090 (b) 48.396 (b) 219.659 (b) 306.596 (b) 159.893 (b) 239.590 (b) 90.211 (b) 60.086 (b) 205.525 (b) 279.395 (b) 67.505 (b) 57.232 (b)
2015 1.698.737 45.076 220.427 292.614 161.158 234.179 84.533 51.536 205.217 276.875 74.897 52.226
2014 z 43.914 214.260 (b) 287.333 159.473 228.421 82.718 49.231 199.456 252.389 62.825 47.963
2013 1.597.855 47.638 211.237 292.066 156.767 229.915 75.296 42.735 191.066 239.719 59.003 52.412
2012 1.625.748 47.505 216.924 291.447 166.676 232.183 79.828 45.415 190.917 249.726 54.818 50.309
2011 z 47.809 224.309 289.817 169.290 232.394 78.158 47.387 206.776 254.682 57.066 8.199 (b)
2010 z 53.534 231.303 293.940 183.953 225.357 76.354 49.424 196.056 269.382 15.838 (b) 8.452 (b)
2009 z 51.762 230.066 296.995 181.666 217.609 80.175 52.597 203.604 246.635 33.061 (b) 8.852 (b)
2008 1.771.339 56.732 241.599 318.602 188.988 229.098 83.456 57.142 211.649 258.612 68.418 57.045
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya Valor
Total Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis
2018 9.725.135 308.622 1.109.146 1.733.179 918.424 1.527.972 514.853 276.281 1.133.321 1.507.259 362.287 333.791
2017 9.421.612 305.723 1.108.891 1.724.902 889.932 1.465.874 481.155 265.341 1.056.615 1.456.664 346.484 320.031
2016 9.122.781 (b) 298.023 (b) 1.069.748 (b) 1.739.721 (b) 854.350 (b) 1.401.056 (b) 460.593 (b) 238.428 (b) 1.018.950 (b) 1.397.438 (b) 326.606 (b) 317.868 (b)
2015 8.932.845 287.754 1.043.679 1.693.544 864.265 1.382.037 440.507 210.858 1.003.041 1.381.484 328.185 297.491
2014 z 268.594 1.005.846 (b) 1.644.365 850.326 1.372.988 418.759 194.522 969.256 1.309.606 294.075 291.962
2013 8.443.325 280.166 1.003.493 1.662.102 843.015 1.347.034 405.534 178.042 925.874 1.236.040 281.699 280.326
2012 8.586.912 289.172 1.023.638 1.683.069 880.310 1.357.108 421.790 187.525 946.488 1.238.343 282.559 276.910
2011 z 304.438 1.057.878 1.698.593 905.584 1.337.749 428.474 192.609 983.089 1.253.002 276.227 45.197 (b)
2010 z 322.688 1.076.782 1.738.045 947.511 1.326.939 427.470 205.156 994.894 1.260.685 73.221 (b) 44.428 (b)
2009 z 325.059 1.080.030 1.774.482 953.638 1.330.284 428.475 212.267 1.021.759 1.262.069 160.011 (b) 46.741 (b)
2008 9.429.539 351.577 1.167.397 1.861.276 1.011.174 1.366.492 443.846 235.608 1.066.871 1.331.844 296.313 297.141
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2020.

Estadística EAS

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen més avall. Per empresa s'entén la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d'un cert grau d'autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria55, 56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats immobiliàries 68
Activitats professionals, científiques i tècniques 69–75
Activitats administratives i serveis auxiliars77–82
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment90–93
Altres serveis 95, 96

Els ocupats són el conjunt de persones que contribueixen, mitjançant l'aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis o que realitzen activitats auxiliars a l'empresa (administració, transport, emmagatzematge). Inclou el personal de vacances, permís limitat, malaltia o vaga i les persones que formen part de l'empresa i són pagades per aquesta, però que treballen fora de l'empresa. No inclou el personal amb llicència il·limitada, el personal cedit per una altra empresa a la qual es retribueix per aquest concepte, el personal que treballa exclusivament a comissió, els professionals lliures lligats a l'empresa per un contracte mercantil ni els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l'empresa. Les dades d'ocupació tenen com a referència el 30 de setembre de cada any.

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. La relació de branques estudiades cada any és la següent:

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
20082009201020112012
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)
Jocs atzar i apostes (div. 92)
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (div. 93)
Altres serveis
20082009201020112012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)
Altres activitats de serveis personals (div. 96)

L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses del grup 467 de la CCAE-2009 que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en tots aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.