Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Demanda

Producte interior brut. Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 1r trimestre del 2024
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,8 (a) Dada avançada 2,6 (a) Dada avançada
Demanda interna .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de les llars .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de les adm. públiques (1) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Formació bruta de capital (2) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
FBCF (béns d'equipament i altres actius) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
FBCF (construcció) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb l'exterior (3) (4) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb l'estranger (4) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Exportacions totals a l'estranger .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Exportacions de béns i serveis .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum dels estrangers al territori .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Importacions totals de l'estranger .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Importacions de béns i serveis .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum dels residents a l'estranger .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral. Revisió estadística 2019.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(a) Dada avançada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producte interior brut. Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 1r trimestre del 2024
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 380.391 (a) Dada avançada 0,7 (a) Dada avançada 2,4 (a) Dada avançada
Demanda interna (5) 363.630 (a) Dada avançada 0,2 (a) Dada avançada 2,3 (a) Dada avançada
Consum de les llars 207.825 (a) Dada avançada 0,3 (a) Dada avançada 2,3 (a) Dada avançada
Consum de les adm. públiques (1) (5) 78.426 (a) Dada avançada -1,0 (a) Dada avançada 3,1 (a) Dada avançada
Formació bruta de capital (2) 77.379 (a) Dada avançada 1,3 (a) Dada avançada 1,1 (a) Dada avançada
FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5) 33.003 (a) Dada avançada 2,1 (a) Dada avançada -0,1 (a) Dada avançada
FBCF (construcció) 40.611 (a) Dada avançada 3,0 (a) Dada avançada 3,5 (a) Dada avançada
Saldo amb l'exterior (4) (5) 16.761 (a) Dada avançada .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,2 (a) Dada avançada
Exportacions totals a l'estranger 146.077 (a) Dada avançada 2,4 (a) Dada avançada -1,1 (a) Dada avançada
Exportacions de béns i serveis (5) 124.470 (a) Dada avançada 0,0 (a) Dada avançada -3,2 (a) Dada avançada
Consum dels estrangers al territori 21.607 (a) Dada avançada 19,0 (a) Dada avançada 13,6 (a) Dada avançada
Importacions totals de l'estranger 129.316 (a) Dada avançada 1,1 (a) Dada avançada -1,7 (a) Dada avançada
Importacions de béns i serveis (5) 123.100 (a) Dada avançada 0,3 (a) Dada avançada -2,4 (a) Dada avançada
Consum dels residents a l'estranger 6.216 (a) Dada avançada 20,4 (a) Dada avançada 15,2 (a) Dada avançada
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Revisió estadística 2019.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(a) Dada avançada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de maig de 2024. Propera actualització: 31 de juliol de 2024 Calendari

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

L'Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya, Revisió estadística 2019.

Les sèries trimestrals de la Revisió estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.