Saltar al contingut principal

Població ocupada. Per sectors d'activitat

Població ocupada. Per sectors d'activitat Catalunya. 4t trimestre del 2022
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 3.519,0 20,8 0,6 2,1
Agricultura 49,0 -10,0 -17,0 0,3
Indústria 619,3 31,1 5,3 4,5
Construcció 196,3 -4,9 -2,5 0,6
Serveis 2.654,3 4,7 0,2 1,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada. Per sectors d'activitat Espanya. 4t trimestre del 2022
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 20.463,9 278,9 1,4 3,1
Agricultura 753,2 -86,9 -10,3 -3,5
Indústria 2.801,8 36,6 1,3 2,6
Construcció 1.300,8 14,9 1,2 2,3
Serveis 15.608,0 314,3 2,1 3,6
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 26 de gener de 2023. Propera actualització: 7 de juny de 2023

Dades anuals

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. A partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.