Saltar al contingut principal

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional Catalunya Valor
Total Homes Dones Assalariats No assalariats Percentatge sobre la població ocupada (%)
T2/2021 185,6 115,0 70,6 114,5 71,1 5,4
T1/2021 186,0 106,6 79,4 114,0 72,0 5,5
T4/2020 176,0 105,5 70,5 107,1 69,0 5,3
T3/2020 164,1 97,1 67,0 101,2 62,9 4,9
T2/2020 168,0 97,1 70,9 102,1 65,8 5,2
T1/2020 176,8 106,6 70,2 115,1 61,7 5,1
T4/2019 177,8 104,8 73,0 115,5 62,4 5,1
T3/2019 188,1 111,1 77,0 128,2 59,9 5,4
T2/2019 181,8 102,5 79,3 120,6 61,2 5,3
T1/2019 179,6 93,2 86,4 116,6 63,0 5,3
T4/2018 170,5 93,3 77,2 122,9 47,6 5,0
T3/2018 166,3 91,3 75,0 121,5 44,8 4,9
T2/2018 167,3 95,9 71,4 113,6 53,7 5,0
T1/2018 166,9 98,2 68,7 108,9 58,0 5,1
T4/2017 174,6 105,3 69,3 107,4 67,2 5,3
T3/2017 166,0 105,5 60,4 95,3 70,7 5,0
T2/2017 169,4 107,7 61,8 101,8 67,6 5,2
T1/2017 164,6 101,8 62,9 102,6 62,1 5,1
T4/2016 161,2 97,0 64,2 104,5 56,6 5,0
T3/2016 158,5 96,2 62,3 99,7 58,7 4,9
T2/2016 149,3 92,2 57,0 93,0 56,3 4,7
T1/2016 141,6 85,8 55,8 94,1 47,5 4,5
T4/2015 143,4 87,9 55,5 95,1 48,3 4,6
T3/2015 150,6 83,5 67,1 92,5 58,1 4,8
T2/2015 148,5 80,9 67,6 94,4 54,0 4,8
T1/2015 147,4 79,9 67,6 86,1 61,3 4,9
T4/2014 157,8 86,0 71,8 103,6 54,3 5,2
T3/2014 161,2 89,8 71,4 108,3 52,9 5,2
T2/2014 153,5 84,1 69,4 98,3 55,2 5,0
T1/2014 154,1 92,4 61,7 93,5 60,6 5,2
T4/2013 160,3 91,9 68,4 104,0 56,2 5,3
T3/2013 148,7 84,0 64,7 100,8 47,9 4,9
T2/2013 141,0 81,8 59,2 93,2 47,8 4,8
T1/2013 135,9 80,6 55,2 85,7 50,1 4,6
T4/2012 144,1 86,1 58,0 89,2 54,9 4,9
T3/2012 138,9 82,1 56,7 83,0 55,9 4,6
T2/2012 144,4 82,9 61,5 90,9 53,5 4,7
T1/2012 144,5 83,1 61,4 94,0 50,4 4,7
T4/2011 147,6 84,6 62,9 97,3 50,2 4,7
T3/2011 157,4 89,6 67,8 103,3 54,0 4,9
T2/2011 162,5 97,8 64,7 109,8 52,7 5,0
T1/2011 167,4 100,8 66,6 115,5 51,9 5,2
T4/2010 171,6 101,7 69,8 115,9 55,6 5,3
T3/2010 179,6 112,4 67,2 123,7 56,0 5,5
T2/2010 174,3 105,4 68,9 116,3 58,0 5,4
T1/2010 161,7 94,5 67,2 105,1 56,6 5,0
T4/2009 162,7 96,0 66,8 105,3 57,4 5,0
T3/2009 156,5 94,9 61,6 95,1 61,4 4,7
T2/2009 153,8 91,4 62,4 105,5 48,3 4,7
T1/2009 151,1 91,2 59,9 106,9 44,2 4,5
T4/2008 172,1 100,9 71,2 119,6 52,5 4,9
T3/2008 185,6 106,4 79,2 128,0 57,6 5,2
T2/2008 196,6 116,7 80,0 132,8 63,8 5,4
T1/2008 188,7 116,4 72,3 131,1 57,6 5,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional Espanya Valor
Total Homes Dones Assalariats No assalariats Percentatge sobre la població ocupada (%)
T2/2021 767,2 452,8 314,4 498,4 268,8 3,9
T1/2021 769,0 451,7 317,3 507,6 261,4 4,0
T4/2020 735,0 428,2 306,8 479,6 255,4 3,8
T3/2020 720,6 423,3 297,3 476,6 244,0 3,8
T2/2020 729,5 421,0 308,5 476,8 252,7 3,9
T1/2020 787,7 462,2 325,5 535,9 251,8 4,0
T4/2019 775,9 459,6 316,3 526,1 249,8 3,9
T3/2019 793,7 469,5 324,2 533,6 260,1 4,0
T2/2019 787,9 466,0 321,9 529,3 258,6 4,0
T1/2019 765,7 441,5 324,2 513,8 251,9 3,9
T4/2018 759,4 443,2 316,2 518,3 241,1 3,9
T3/2018 759,0 443,9 315,1 530,0 229,0 3,9
T2/2018 758,2 448,1 310,1 516,6 241,6 3,9
T1/2018 743,0 437,1 305,9 482,4 260,6 3,9
T4/2017 758,8 447,7 311,1 493,0 265,8 4,0
T3/2017 765,2 466,6 298,6 492,6 272,6 4,0
T2/2017 767,0 469,1 297,9 502,5 264,5 4,1
T1/2017 737,5 430,6 306,9 485,9 251,6 4,0
T4/2016 721,3 416,2 305,1 487,5 233,8 3,9
T3/2016 723,0 426,4 296,6 492,3 230,7 3,9
T2/2016 703,2 413,9 289,3 485,5 217,7 3,8
T1/2016 698,1 414,7 283,4 477,5 220,6 3,9
T4/2015 710,5 419,5 291,0 479,5 231,0 3,9
T3/2015 702,6 414,8 287,8 460,0 242,6 3,9
T2/2015 685,1 400,1 285,0 444,5 240,6 3,8
T1/2015 683,1 406,7 276,4 437,3 245,8 3,9
T4/2014 717,4 417,7 299,7 475,6 241,8 4,1
T3/2014 679,8 398,7 281,1 449,8 230,0 3,9
T2/2014 672,7 397,6 275,1 444,9 227,8 3,9
T1/2014 663,0 405,4 257,6 426,9 236,1 3,9
T4/2013 669,5 396,6 272,9 446,3 223,2 3,9
T3/2013 676,3 395,6 280,7 448,5 227,8 3,9
T2/2013 672,1 397,0 275,1 449,4 222,7 3,9
T1/2013 667,3 402,3 265,0 449,2 218,1 3,9
T4/2012 688,8 407,4 281,4 463,2 225,6 4,0
T3/2012 688,8 410,0 278,8 458,6 230,2 3,9
T2/2012 690,3 399,4 290,9 471,5 218,8 3,9
T1/2012 698,7 401,3 297,4 476,0 222,7 3,9
T4/2011 695,4 403,2 292,2 485,0 210,4 3,8
T3/2011 695,4 399,8 295,6 478,1 217,3 3,8
T2/2011 695,6 398,4 297,2 484,4 211,2 3,7
T1/2011 695,7 396,1 299,6 481,9 213,8 3,8
T4/2010 720,5 408,0 312,5 503,9 216,6 3,9
T3/2010 741,7 441,0 300,7 521,8 219,9 3,9
T2/2010 735,9 428,0 307,9 508,0 227,9 3,9
T1/2010 736,9 416,4 320,5 505,9 231,0 4,0
T4/2009 734,5 421,3 313,2 512,1 222,4 3,9
T3/2009 735,7 429,8 305,9 499,2 236,5 3,9
T2/2009 758,6 440,8 317,8 529,6 229,0 4,0
T1/2009 784,7 463,2 321,5 548,9 235,8 4,1
T4/2008 800,4 469,8 330,6 549,7 250,7 4,0
T3/2008 847,2 496,8 350,4 588,6 258,6 4,1
T2/2008 832,6 494,9 337,7 572,2 260,4 4,0
T1/2008 816,5 489,8 326,7 572,9 243,6 4,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 29 de juliol de 2021. Propera actualització: 28 d'octubre de 2021 Calendari

Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada ve determinat per l'activitat principal de l'establiment on treballa la persona ocupada i no per l'ocupació específica d'aquella persona. A partir del 1r trimestre del 2008 la variable activitat es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La delimitació de les activitats que formen part del sector cultural s'ha actualitzat al quart trimestre del 2014 arran de la publicació de l'Estadística i comptes de les empreses culturals.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.