Saltar al contingut principal

Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional

Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional Catalunya. 1r trimestre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 392,8 -68,5 -14,8 -14,8
Homes 222,4 -43,7 -16,4 -16,4
Dones 170,3 -24,8 -12,7 -12,7
Assalariats 313,2 -65,4 -17,3 -17,3
No assalariats 79,6 -3,1 -3,7 -3,7
Percentatge sobre la població ocupada (%) 11,6 -1,7 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional Espanya. 1r trimestre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.078,6 -462,0 -18,2 -18,2
Homes 1.152,4 -268,1 -18,9 -18,9
Dones 926,2 -193,9 -17,3 -17,3
Assalariats 1.656,3 -421,0 -20,3 -20,3
No assalariats 422,3 -41,0 -8,8 -8,8
Percentatge sobre la població ocupada (%) 10,8 -2,1 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 29 d'abril de 2021. Propera actualització: 29 de juliol de 2021 Calendari

Estadística EPA

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'establiment en la qual treballa l'ocupat i no per la seva ocupació específica. A partir del 1r trimestre del 2008 la variable activitat es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Per definir el sector turístic s'ha utilitzat la definició de l'Institut d'Estudis Turístics (IET), que inclou els següents grups de la CCAE-2009:

Grups de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
EtiquetesCCAE-2009
Transport interurbà de passatgers per ferrocarril491
Altres tipus de transport terrestre de passatgers493
Transport marítim de passatgers501
Transport de passatgers per vies de navegació interiors503
Transport aeri de passatgers511
Activitats afins al transport522
Hotels i allotjaments similars551
Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada552
Càmpings553
Altres tipus d'allotjaments559
Restaurants i establiments de menjars561
Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres serveis de menjars562
Establiments de begudes563
Lloguer de vehicles de motor771
Lloguer d'altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles773
Activitats de les agències de viatges i operadors turístics791
Altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen799
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles900
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals910
Activitats esportives931
Altres activitats recreatives i d'entreteniment932

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]