Saltar al contingut principal

Mitjà de difusió

Seleccioneu un valor de mitjà de difusió per mostrar les actuacions en el Programa anual d'actuació estadística 2014 amb aquesta característica.

Definicions

Mitjà principal de difusió: suport principal a través del qual s'han de fer públics o accessibles els resultats obtinguts.