Saltar al contingut principal

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme

Nombre d'actuacions: 273 de 319

Cost directe estimat aproximat: 10.013.100 €