Saltar al contingut principal

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme

Nombre d'actuacions: 278 de 309

Cost directe estimat aproximat: 9.841.630 €