Saltar al contingut principal

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Grau de compliment: l'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment

Nombre d'actuacions: 33 de 321

Cost directe estimat aproximat: 1.781.900 €