Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nombre d'actuacions: 120 de 319

Cost directe estimat aproximat: 5.288.250 €