Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Programa anual d'actuació estadística: 2016

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nombre d'actuacions: 39 de 324

Cost directe estimat aproximat: 966.387 €