Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: Internet

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Mitjà principal de difusió: Internet

Nombre d'actuacions: 287 de 309

Cost directe estimat aproximat: 9.812.830 €