Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: Internet

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Mitjà principal de difusió: Internet

Nombre d'actuacions: 306 de 326

Cost directe estimat aproximat: 8.725.145 €