Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: Internet

Programa anual d'actuació estadística: 2016

Mitjà principal de difusió: Internet

Nombre d'actuacions: 302 de 324

Cost directe estimat aproximat: 9.317.887 €