Saltar al contingut principal

Mitjà principal de difusió: DOGC

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Mitjà principal de difusió: DOGC

Nombre d'actuacions: 3 de 319

Cost directe estimat aproximat: 12.000 €