Saltar al contingut principal

Objectiu 09: Salut i serveis sanitaris

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Objectiu: 09. Salut i serveis sanitaris

Nombre d'actuacions: 27 de 321

Cost directe estimat aproximat: 2.438.100 €