Saltar al contingut principal

Organisme: centres de recerca

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: centres de recerca

Nombre d'actuacions: 3 de 321

Cost directe estimat aproximat: 107.400 €