Saltar al contingut principal

Organisme: centres de recerca

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Organisme: centres de recerca (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 3 de 326

Cost directe estimat aproximat: 34.000 €