Saltar al contingut principal

Organisme: organismes especialitzats

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Organisme: organismes especialitzats (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 4 de 326

Cost directe estimat aproximat: 71.600 €