Saltar al contingut principal

Organisme: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Nombre d'actuacions: 1 de 321

Cost directe estimat aproximat: 72.000 €