Saltar al contingut principal

Organisme: entitats explotadores de plantes de tractament de residus

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Organisme: entitats explotadores de plantes de tractament de residus (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 1 de 319

Cost directe estimat aproximat: < 6.000 €