Saltar al contingut principal

Organisme: empreses gestores dels residus

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Organisme: empreses gestores dels residus (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 1 de 309

Cost directe estimat aproximat: < 6.000 €