Saltar al contingut principal

Organisme: ajuntaments

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Organisme: ajuntaments (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 5 de 309

Cost directe estimat aproximat: 57.000 €