Saltar al contingut principal

Organisme: Universitat de Girona

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Organisme: Universitat de Girona (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 1 de 319

Cost directe estimat aproximat: 33.000 €