Saltar al contingut principal

Organisme: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 8 de 321

Cost directe estimat aproximat: 774.000 €