Saltar al contingut principal

Organisme: Societat Espanyola de Biometria

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Societat Espanyola de Biometria

Nombre d'actuacions: 1 de 321

Cost directe estimat aproximat: 39.600 €