Saltar al contingut principal

Organisme: Fundació URV

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Organisme: Fundació URV

Nombre d'actuacions: 1 de 326

Cost directe estimat aproximat: 30.000 €