Saltar al contingut principal

Organisme: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Nombre d'actuacions: 1 de 321

Cost directe estimat aproximat: 44.600 €