Saltar al contingut principal

Organisme: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

Nombre d'actuacions: 1 de 321

Cost directe estimat aproximat: 10.000 €