Saltar al contingut principal

Organisme: consells comarcals

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Organisme: consells comarcals (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 4 de 319

Cost directe estimat aproximat: 42.000 €