Saltar al contingut principal

Organisme: Ministeri d'Economia i Hisenda

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Ministeri d'Economia i Hisenda

Nombre d'actuacions: 2 de 321

Cost directe estimat aproximat: 58.000 €