Saltar al contingut principal

Organisme: Ministeri de Foment

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Ministeri de Foment

Nombre d'actuacions: 2 de 321

Cost directe estimat aproximat: 14.800 €