Saltar al contingut principal

Origen de la informació: recopilació de dades

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Origen de la informació: recopilació de dades

Nombre d'actuacions: 30 de 309

Cost directe estimat aproximat: 1.027.000 €