Saltar al contingut principal

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Nombre d'actuacions: 89 de 321

Cost directe estimat aproximat: 2.442.800 €