Saltar al contingut principal

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Programa anual d'actuació estadística: 2016

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Nombre d'actuacions: 47 de 324

Cost directe estimat aproximat: 1.982.300 €