Saltar al contingut principal

Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb finalitats administratives

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb finalitats administratives

Nombre d'actuacions: 1 de 321

Cost directe estimat aproximat: 15.000 €