Saltar al contingut principal

Periodicitat: decennal

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Periodicitat: decennal

Nombre d'actuacions: 4 de 319

Cost directe estimat aproximat: 252.000 €