Saltar al contingut principal

Periodicitat: trimestral

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Periodicitat: trimestral

Nombre d'actuacions: 31 de 321

Cost directe estimat aproximat: 633.400 €