Saltar al contingut principal

Periodicitat: anual

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Periodicitat: anual

Nombre d'actuacions: 191 de 326

Cost directe estimat aproximat: 4.909.900 €