Saltar al contingut principal

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta multicanal

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta multicanal

Nombre d'actuacions: 1 de 326

Cost directe estimat aproximat: 73.900 €