Saltar al contingut principal

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta multicanal

Programa anual d'actuació estadística: 2016

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta multicanal

Nombre d'actuacions: 1 de 324

Cost directe estimat aproximat: 70.000 €