Saltar al contingut principal

Nivell de desagregació territorial: municipi de Barcelona

Programa anual d'actuació estadística: 2014

Nivell de desagregació territorial: municipi de Barcelona

Nombre d'actuacions: 2 de 316

Cost directe estimat aproximat: 95.200 €