Saltar al contingut principal

Nivell de desagregació territorial: municipi de Barcelona

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Nivell de desagregació territorial: municipi de Barcelona

Nombre d'actuacions: 1 de 326

Cost directe estimat aproximat: 20.195 €