Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES ESTRUCTURES FAMILIARS

Codi: 01 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Ampliació de la tabulació de resultats relatius a l'estructura de les llars i famílies de la població de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES

Finalitat: Obtenció de les dades sobre l'estructura, la naturalesa, l'activitat, els estudis i l'estructura familiar de la població, i també sobre les característiques dels habitatges.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: llars segons tipologia, nombre de membres i característiques demogràfiques dels seus components

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipis a determinar, comarques a determinar, districtes a determinar, seccions a determinar

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2015

Cost directe estimat: 31.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/010102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades proporcionen informació dels diferents tipus de llars i les seves característiques.

Referència temporal de les dades: 2011 (1 de novembre)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal, municipal

Resultats publicats:

Actualització de la publicació de llars i famílies

Observacions:

S'incorporen gràfics i mapes a la Base de dades multitemàtica.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.