Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS

Codi: 02 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Creació dels arxius estadístics de parts i matrimonis a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració d'aquests fets davant del Registre Civil. Explotació dels arxius estadístics de parts i matrimonis, amb l'obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques de naixements i matrimonis segons les variables de classificació demogràfiques d'interès com ara el sexe, l'edat i la nacionalitat. L'explotació de la informació sobre els noms que inclou la butlleta de part permet l'obtenció de l'onomàstica sobre els noms dels nadons.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Fluxos de població

Nom: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Explotació de les butlletes estadístiques recollides sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes, matrimonis, divorcis i separacions i defuncions i de llurs característiques demogràfiques principals.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nascuts vius: sexe, edat, lloc de residència, estat civil, situació de convivència, nacionalitat, professió i nivell d'instrucció dels pares; pes del nadó i maturitat, multiplicitat i normalitat del part. Matrimonis: sexe, edat, lloc de residència, tipus de matrimoni, estat civil anterior, nivell d'instrucció i nacionalitat. Noms dels nadons classificats segons el sexe

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Resultats avançats: octubre del 2015; resultats definitius: desembre del 2015

Cost directe estimat: 63.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/020101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats publicats l'any 2015 proporcionen informació sobre el nombre i les característiques demogràfiques bàsiques dels naixements, parts, morts fetals tardanes i matrimonis de població resident a Catalunya inscrits als Registres Civils de Catalunya. A més de les dades de naixements i matrimonis, l'Idescat fa difusió de l'estadística de defuncions que elabora el Departament de Salut.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal, municipal

Resultats publicats:

Taules de naixements

Taules de matrimonis

Indicadors demogràfics

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.